Xe Xi Téc Chở Nước Mắm

Xe Bồn Chở Nước Mắm| Xi Téc Chở Nước Mắm
Đăng ngày 19-04-2017 06:14:21 AM
Xe ô tô xi téc vận chuyển nước mắm được đóng theo công nghệ hiện đại tiên tiến, với chất lương đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bồn được đóng theo công nghệ hiện đại bậc nhất, với các tính năng được khai thác tốt nhất. Xe bồn chở nước mắm, giúp việc vận chuyển nước nắm tốt hơn và vẫn giữ được chất lượng sản phẩm.